Kategorie

Regulamin


§1. Zasady ogólne

 1. Właścicielem jest firma „ANKADA” Daniel Suchocki  firma zarejestrowana pod adresem ul. Spółdzielców 18H/10 Mierzyn ; NIP 253-006-86-91, REGON: 331446580, zwana dalej sprzedającym 
 2. Kontakt ze sprzedającym : za pomocą maila sklep@ankada.eu lub telefoniczny pod nr kom. 501 639 985 
 3. Korzystanie z usług sklepu internetowego www.sklep.ankada.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 4. Zamówienia złożone w naszym sklepie internetowym w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie naszego sklepu,
 6. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej naszego sklepu są cenami brutto, wyrażone są w walucie PLN i zawierają 23% podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. 
 7. Faktura VAT wystawiana będzie na indywidualne życzenie Klienta, co należy zaznaczyć podczas składania zamówienia. 
 8. Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości cofnięcia transakcji.
 9. Wygląd artykułów prezentowanych na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
 10. Towar przesyłamy niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym. 
 11. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym sklep.ankada.eu wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie maili reklamowych zawierających naszą ofertę produktową, 

§ 2. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie sklepu

3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie bez konieczności każdorazowego wpisywania danych osobowych w formularzu zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz możliwość skorzystania ze specjalnych promocji przewidzianych dla zarejestrowanych stałych klientów.

4.    Istnieje  również możliwość złożenia jednorazowego zamówienia bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta i jest wiążąca w momencie gdy status realizacji zamówienia zostaje ustawiony na "w realizacji". O fakcie tym informujemy osobnym mailem wysłanym na adres zamawiającego.  Pierwszy automatyczny mail, który zawiera wszystkich istotne elementy zamówienia, nie stanowi przyjęcia oferty, lecz informuję klienta o tym, że jego zamówienie wpłynęło. 

 

5. Klient po dokonaniu zakupu zobowiązany jest do uiszczenia ceny zakupionego towaru oraz kosztów dostawy. Do wyboru są dwie możliwości dokonania płatności podane poniżej:

     a)  przelew bankowy na nr konta 11114020040000380274065222 (mBank)

         dane odbiorcy: 

         ANKADA Daniel Suchocki 

         ul. Spółdzielców 18H/10 

         Kod pocztowy: 72-006 Mierzyn k. Szczecina

         NIP: 2530068691, Regon: 331446580

         

         w tytule W TYTULE przelewu prosimy wpisać:

         NAZWISKO, IMIĘ, nr zamówienia

         MODEL I KOLOR ZAKUPIONEGO TOWARU 

       b)  „za pobraniem” płatne przy odbiorze przesyłki, 

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

8. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

§ 3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności). Klient w celu potwierdzenia zamówienia  zobowiązany jest do kliknięcia na podany w wiadomości mailowej link „potwierdź zamówienie”.

2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki. 

3. Zamówienia, w których w/w danych nie podano, lub są one niepełne nie będą przyjmowane do realizacji.

4. Sklep internetowy www.sklep.ankada.eu zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00

5. W razie potrzeby anulowania zamówienia lub zmiany podanego adresu dostawy, prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem, gdyż staramy się realizować przesyłkę zaraz po otrzymaniu zamówienia.

§ 4. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest   dostępny w magazynie. 

2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

 3. Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

 4. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

5.  Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

6. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i           formy dostawy. Koszty przesyłki dostępne są na stronie sklepu w zakładce  dostawa.

7. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki + czas dostawy.

8. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż zamówienie przyjęte do realizacji nie może zostać anulowane.

9. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Polski, należna cena zakupionych produktów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych oraz  o koszt dostawy, który ustalany będzie indywidualnie w zależności od wagi przesyłki oraz kraju do którego ma być ona dostarczona.  Klient zostanie powiadomiony o koszcie dostawy  drogą mailową lub telefoniczną. 

§ 5 Sposób i termin dostawy 

1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEXT na  wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu jednorazowego zamówienia. Zmiana adresu dostawy  wymaga podania adresu w treści zamówienia lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel.  501 639 985 

2. Wszystkie zamówienia są wysyłane w przeciągu 1 - 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówienia za pobraniem), bądź zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto. 

3. Nieodebranie przesyłki i zwrot paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem klienta kosztami dostawy oraz zwrotu paczki ( 17 zł. +17 zł.), kosztami ponownego jej wysłania (17 zł.)  lub rozwiązaniem umowy z winy kupującego. 

 1. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki proszę ją dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś istotne uszkodzenia, proszę jej nie odbierać i sporządzić - w obecności kuriera - Protokół Szkody. 
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i kuriera przesyłki.
 3. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje paragon fiskalny będący dowodem zakupu. Proszę dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. Jeśli go nie ma należy sporządzić protokół w obecności kuriera. Bez paragonu nie ma możliwości zwrotu i reklamacji towaru.
 4. W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego (opłacania zamówionych przesyłek) względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę lub ją opóźnić do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez pisemne  wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, przesłanego wraz z zamówieniem, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego.
4. Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:
ANKADA Daniel Suchocki ul. Spółdzielców 18H/10, 72-006 Mierzyn wraz z dokumentem zwrotu .
5. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na numer konta bankowego wskazany przez kupującego   

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

13. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy oraz złożeniu ponownego  zamówienia na żądany towar.

§7 . Warunki reklamacji

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno  być złożone na przesłanym wraz z towarem formularzu „Zgłoszenie  Reklamacji”.
3.
Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:


ANKADA Daniel Suchocki ul. Spółdzielców 18H/10, 72-006 Mierzyn wraz z dokumentem „Zgłoszenie Reklamacji”.
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
12. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.
13. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.
15. Konsument może przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego może skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
2. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.2014 roku i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
2. Pozostałych (Klientów, którzy dokonali zakupów u Sprzedawcy) Klientów obowiązuje wcześniejszy Regulamin, który znajduje się na stronie Sklepu Internetowego, poniżej treści niniejszego regulaminu.
3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.
4. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.ankada.eu w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.